Mulany MN115 Aquamarine & Tourmaline EMF Protection Orgone Pendant

$24.99
$34.99
SKU: MN115
Ngày giao hàng UPS Ground 4-7 days
Giao đến
*
*
Phương pháp vận chuyển
Tên
Ngày dự kiến giao hàng
Giá bán
Không có tùy chọn giao hàng nào
+ -
Black Tourmaline combination with copper coil, casted in resin and molded in a teardrop shape. All of them combined makes a powerful healing tool for stress relief and against negative energy. Truly a magnificent piece of jewelry. Black Tourmaline is a powerful stone for protection against negative energy of all kinds including psychic protection and EMF protection. It is also a strong spiritual grounding stone. It is one of the most popular crystals to be used for metaphysical purposes. Tourmaline gemstone is known to aid in relieving stress, increase mental alertness, improve circulation and strengthen the immune system. It is a powerful agent for reducing toxin-related ailments.

Aquamarine is a stone of courage.  Its calming energies reduce stress and quiet the mind.  Aquamarine has an affinity with sensitive people.  It can invoke tolerance of others and overcomes judgmentalism, giving support to those overwhelmed by responsibility.  Clarifies perception, sharpens the intellect and clears confusion.  Useful for closure on all levels.  Promotes self-expression.  Soothes fears and increases sensitivity.  Sharpens intuition and opens clairvoyance.  Wonderful for meditation.  Shields the aura and aligns the chakras.  Highly protective during pregnancy, it helps to guard both mother and baby from harm.  Discourages miscarriage.

Aquamarine is helpful to sore throats, swollen glands and thyroid problems.  It regulates hormones and growth.  Boosts the immune system and alleviates overreactions, such as hayfever or allergies.  Counteracts short- or long-sightedness.

Orgone creations are simply energy storehouses. The energy they store is spiritual energy, energy that nurtures your being, your soul. People noticed health improving, plants growing healthier, animals and people being magnetized by those universal force energies, negative energy transmuted into good vibes, prosperity increased, spiritual and psychic channels being opened, a general state of well being and peace, happiness and joy.
 
What does Orgone do?
1. Improve and restore vitality to improve physical health
2. Sleep peacefully
3. Provide a harmonious energy field for the synchronized energy of the home and office
4. Expand the user's intention
5. Bring optimism and clarity of thinking
6. Enhance the growth of spiritual ability and spiritual consciousness
7. Create a calm energy field and heal trauma
8. Improve energy levels
9. Increase patience and perseverance
Viết đánh giá của riêng bạn
  • Chỉ những người mua qua sản phẩm này mới được viết review
  • chỉ có thành viên mới được trả lời
*
*
  • Xấu
  • Xuất sắc

Thông tin vận chuyển:

Tại Mulany, chúng tôi hiểu việc mua hàng quan trọng như thế nào đối với bạn và để nhận được các sản phẩm đã mua trong tình trạng tốt nhất. Chúng tôi áp dụng tất cả các bước cần thiết để đảm bảo rằng bạn nhận được sản phẩm của mình đúng thời hạn, một trong số đó là hợp tác với mạng lưới giao thông viên rộng lớn để giao sản phẩm của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể.

Hầu hết các đơn đặt hàng được giao trong 5-7 ngày. Các trường hợp ngoại lệ bao gồm các mặt hàng tùy chỉnh, các mặt hàng đặt hàng đặc biệt, các mặt hàng đặt hàng nâng cao hoặc các mặt hàng hết hàng.

Tất cả các đơn đặt hàng trên $50 ($4.99 nếu dưới $50) đủ điều kiện để được miễn phí vận chuyển mặt đất ở 48 tiểu bang Hoa Kỳ.

Trả hàng & Trao đổi:

Nếu bạn không hài lòng với sản phẩm, bạn có thể đổi hoặc trả lại để được hoàn lại tiền (không bao gồm phí vận chuyển 2 chiều) trong vòng 14 ngày kể từ ngày giao hàng.

Nếu hàng bị sai hoặc thiếu một phần nào đó, chúng tôi sẽ thực hiện việc đổi trả đơn giản nhất có thể. Nếu đơn đặt hàng có lỗi sản xuất và / hoặc hư hao, chúng tôi sẽ sẵn lòng thay thế.

Để đủ điều kiện đổi trả, mặt hàng của bạn phải chưa qua sử dụng và trong tình trạng tương tự như bạn đã nhận được. Nó cũng phải ở trong bao bì gốc.

Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển 2 chiều cho việc trả lại hàng của bạn. Chi phí vận chuyển không được hoàn lại. Nếu bạn nhận được tiền hoàn lại, chi phí vận chuyển trở lại sẽ được khấu trừ vào khoản tiền hoàn lại của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi

Điện thoại: 725-277-4044

Email: info@mulany.com

  • Chỉ những người mua qua sản phẩm này mới được viết review
  • chỉ có thành viên mới được trả lời
*
*
*
Black Tourmaline combination with copper coil, casted in resin and molded in a teardrop shape. All of them combined makes a powerful healing tool for stress relief and against negative energy. Truly a magnificent piece of jewelry. Black Tourmaline is a powerful stone for protection against negative energy of all kinds including psychic protection and EMF protection. It is also a strong spiritual grounding stone. It is one of the most popular crystals to be used for metaphysical purposes. Tourmaline gemstone is known to aid in relieving stress, increase mental alertness, improve circulation and strengthen the immune system. It is a powerful agent for reducing toxin-related ailments.

Aquamarine is a stone of courage.  Its calming energies reduce stress and quiet the mind.  Aquamarine has an affinity with sensitive people.  It can invoke tolerance of others and overcomes judgmentalism, giving support to those overwhelmed by responsibility.  Clarifies perception, sharpens the intellect and clears confusion.  Useful for closure on all levels.  Promotes self-expression.  Soothes fears and increases sensitivity.  Sharpens intuition and opens clairvoyance.  Wonderful for meditation.  Shields the aura and aligns the chakras.  Highly protective during pregnancy, it helps to guard both mother and baby from harm.  Discourages miscarriage.

Aquamarine is helpful to sore throats, swollen glands and thyroid problems.  It regulates hormones and growth.  Boosts the immune system and alleviates overreactions, such as hayfever or allergies.  Counteracts short- or long-sightedness.

Orgone creations are simply energy storehouses. The energy they store is spiritual energy, energy that nurtures your being, your soul. People noticed health improving, plants growing healthier, animals and people being magnetized by those universal force energies, negative energy transmuted into good vibes, prosperity increased, spiritual and psychic channels being opened, a general state of well being and peace, happiness and joy.
 
What does Orgone do?
1. Improve and restore vitality to improve physical health
2. Sleep peacefully
3. Provide a harmonious energy field for the synchronized energy of the home and office
4. Expand the user's intention
5. Bring optimism and clarity of thinking
6. Enhance the growth of spiritual ability and spiritual consciousness
7. Create a calm energy field and heal trauma
8. Improve energy levels
9. Increase patience and perseverance
Sản phẩm thông số kỹ thuật
Tên thuộc tính Giá trị thuộc tính
Người nhận Nam hoặc Nữ
Hình dạng Giọt Nước
Vật liệu Nhựa thông
Loại Dây Vải
Mệnh Mộc, Thủy
Màu
 
 
Metal Type Copper
Loại Đá Đá Nhiệt Điện, Hải Lam Ngọc