Chính Sách Bảo Mật

Tại Mulany.com, chúng tôi muốn bạn biết cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin về bạn. Bằng cách tương tác với Mulany.com thông qua trang web, ứng dụng di động, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng thông tin được thu thập hoặc gửi như được mô tả trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể thay đổi hoặc thêm vào chính sách bảo mật này, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn xem xét nó định kỳ.

Thông tin bạn chia sẻ với Mulany.com cho phép chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bạn cần và muốn đồng thời mang đến cho bạn trải nghiệm mua sắm tốt nhất. Ví dụ: khi bạn mua sắm trên Mulany.com, chúng tôi sử dụng những gì chúng tôi biết về thói quen mua sắm của bạn để giúp bạn dễ dàng sắp xếp lại sản phẩm và hiển thị cho bạn những sản phẩm khác mà bạn có thể quan tâm.

Chính sách bảo mật này bao gồm những gì?

Chính sách này đề cập đến cách thức và lý do chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn:

Khi bạn đặt một mặt hàng trên Danh sách yêu thích hoặc đặt hàng trực tuyến, để hoàn thành đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ tín dụng.

Một số luật định nghĩa "thông tin cá nhân" theo cách khác và chúng tôi sử dụng các định nghĩa đó khi chúng có thể áp dụng được. Tuy nhiên, hãy yên tâm rằng cho dù bạn sống ở đâu, chúng tôi đều tôn trọng thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi chỉ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin đó như được mô tả trong Chính sách này.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai.

Chúng tôi không bán, thuê hoặc cho thuê thông tin mà chúng tôi thu thập được cho bất kỳ bên thứ ba nào và chúng tôi không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin có tính chất nhạy cảm như thông tin về bất kỳ khuyết tật nào mà bạn có thể mắc phải, chủng tộc hoặc tôn giáo của bạn mà trước tiên không có được thông tin rõ ràng của bạn đồng ý.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các tổ chức cùng chí hướng khác để họ có thể gửi cho bạn thông tin mà bạn có thể quan tâm nhưng chúng tôi sẽ không làm như vậy trừ khi bạn đồng ý cho chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn theo cách này. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin của bạn với những công ty mà chúng tôi ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như xử lý việc in ấn, xử lý và gửi thư, xử lý các giao dịch tài chính trực tuyến hoặc phân tích dữ liệu mà chúng tôi thu thập. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp cho các công ty này thông tin cá nhân mà họ yêu cầu để cung cấp các dịch vụ này cho bạn và hiểu rằng thông tin cá nhân của bạn được duy trì một cách bí mật và an toàn và nó chỉ được sử dụng cho các mục đích mà bạn đã đồng ý.

Chúng tôi có thể truy cập và / hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo hoạt động của pháp luật, nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân theo luật hoặc tuân theo bất kỳ quy trình pháp lý nào được cung cấp cho chúng tôi hoặc điều này trang web, và để bảo vệ và bảo vệ các quyền của chúng tôi và tài sản của chúng tôi hoặc trong những trường hợp khẩn cấp để bảo vệ người sử dụng trang web của chúng tôi, các dịch vụ của chúng tôi và các thành viên của công chúng.

Bảo vệ

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Khi bạn nhập thông tin thanh toán nhạy cảm trên biểu mẫu đặt hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ mã hóa việc truyền thông tin đó bằng công nghệ lớp cổng bảo mật (SSL). Nếu bạn chọn sử dụng tùy chọn thanh toán của bên thứ ba để thanh toán cho đơn đặt hàng của mình, tuyên bố về quyền riêng tư và thực tiễn bảo mật của nó sẽ áp dụng cho thông tin của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc tuyên bố về quyền riêng tư đó trước khi cung cấp thông tin của bạn.

Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn công nghiệp được chấp nhận chung để bảo vệ thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình truyền và sau khi nhận. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100% và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Các liên kết ra khỏi trang web của chúng tôi

Trang web Mulany.com có ​​thể chứa các liên kết đến các trang khác. Mulany.com không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật, hoặc nội dung của các trang web đó. Bạn nên kiểm tra các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của các trang web của bên thứ ba như một vấn đề riêng biệt đối với chính sách này.

Cách bạn có thể truy cập Thông tin cá nhân của mình

Nếu bạn muốn xem lại hoặc cập nhật Thông tin cá nhân của mình đã được cung cấp cho chúng tôi trước đây, bạn có thể làm như vậy bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trong Dịch vụ hoặc, đối với một số Thông tin cá nhân không thể xem xét thông qua Dịch vụ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo phần "LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI" bên dưới.

Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ yêu cầu của bạn để cập nhật Thông tin Cá nhân của bạn càng sớm càng tốt. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thay đổi thông tin từ cơ sở dữ liệu của các bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn.

Các thay đổi đối với các Điều khoản này

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản của Chính sách này vào bất kỳ lúc nào và sẽ không thông báo cụ thể cho bạn về bất kỳ thay đổi nào. Với lưu ý này, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra định kỳ Chính sách để biết bất kỳ thay đổi nào.